Skip to main content
x

Kokoomuksen Ylöjärven kunnallisjärjestö

Liity Kokoomukseen

Meille Ylöjärven kokoomuslaisille

on tärkeää

 

Ylöjärvi

tarjoaa asukkaidensa hyvinvoinnille loistavat puitteet. Jokaisen tulee kantaa vastuunsa näiden mahdollisuuksien käyttönotosta omassa elinympäristössään.

Kunnan

muuttuvan roolin johdosta Ylöjärven resursseista suurin osa käytetään jatkossa sivistykseen ja elinvoimaan. Meillä on uudet mahdollisuudet kehittää kaupunkimme asukkaiden elinvoimaa ja tehdä Ylöjärvestä houkuttelevampi ja parempi kunta nykyisille ja uusille yrityksille.

Kunta

on yhteisöjen alusta, joka pyrkii osallistamaan ja aktivoimaan kuntalaisia. Tällä isketään kaikkein vaikeimpiin hyvinvoinnin nakertajiin: yksinäisyyteen, passivoitumiseen ja osattomuuteen.

Vastuullinen

taloudenhoito on paras turva tulevaisuuteen. Veronkorotuksia vältetään, jotta ylöjärveläisten ostovoima ei heikenny.
 

Suomen

kaikista yksityisen sektorin työntekijöistä yli 60 prosenttia työskentelee pk-yrityksissä. Ylöjärven elinkeinopolitiikan kohteena pitää olla erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen.

Liity toimintaamme

Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi maailman parasta koulua, toimivaa terveydenhuoltoa tai hyvää joukkoliikennettä. Ilman ihmisiä ja yrityksiä, jotka tekevät ahkerasti töitä päivästä toiseen, luovat uutta ja tavoittelevat unelmiaan, meillä ei olisi asfalttia teillä, ei kirjastoautoa tai festareita. Emme huolehdi taloudesta itseisarvona, vaan siksi, että kestävä kuntatalous on elinehto palveluiden järjestämiselle ja heikoimmista huolehtimiselle.

Me haluamme kehittää Ylöjärven keskustaa vetovoimaisemmaksi. Tämä luo meille leveämmät hartiat turvata palvelut koko kunnan alueella. Tiivis ja elinvoimainen keskusta tuo kuntalaisten iloksi myös yksityisiö palveluja, kuten kauppoja ja ravintoloita, silltä tiiviissä keskustassa niille riittää asiakkaita. Tyhjässä ja harvassa keskustassa menestymisen edellytyksiä ei ole, sen voi nähdä omin silmin tyhjien liiketilojen määrästä.

Ylöjärven tulee toimia siten, että Ylöjärven kaupunki on kuntalaisia ja yrityksiä varten, ei toisinpäin. Me ylöjärveläiset olemme kunta, ja se tulee muistaa kaikessa päätöksenteossa.

Millainen sinä haluaisit Ylöjärven olevan tulevaisuudessa?


Antti Järvensivu
puheenjohtaja