Skip to main content
x

Kokoomuksen Ylöjärven kunnallisjärjestö

Liity Kokoomukseen

Meille Ylöjärven kokoomuslaisille

on tärkeää

 

Ylöjärvi

tarjoaa asukkaidensa hyvinvoinnille loistavat puitteet. Jokaisen tulee kantaa vastuunsa näiden mahdollisuuksien käyttönotosta omassa elinympäristössään.

Kunnan

muuttuvan roolin johdosta Ylöjärven resursseista suurin osa käytetään jatkossa sivistykseen ja elinvoimaan. Meillä on uudet mahdollisuudet kehittää kaupunkimme asukkaiden elinvoimaa ja tehdä Ylöjärvestä houkuttelevampi ja parempi kunta nykyisille ja uusille yrityksille.

Kunta

on yhteisöjen alusta, joka pyrkii osallistamaan ja aktivoimaan kuntalaisia. Tällä isketään kaikkein vaikeimpiin hyvinvoinnin nakertajiin: yksinäisyyteen, passivoitumiseen ja osattomuuteen.

Vastuullinen

taloudenhoito on paras turva tulevaisuuteen. Veronkorotuksia vältetään, jotta ylöjärveläisten ostovoima ei heikenny.
 

Suomen

kaikista yksityisen sektorin työntekijöistä yli 60 prosenttia työskentelee pk-yrityksissä. Ylöjärven elinkeinopolitiikan kohteena pitää olla erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen.

Liity toimintaamme

Kuntavaaleissa 13.6.2021 päätetään siitä, mihin Ylöjärvi käyttää rahansa seuraavan neljän vuoden aikana, ja mitkä arvot ylöjärveläistä päätöksentekoa ohjaavat.

Otammeko lisää lainaa tulevaisuuden kustannuksella, vai yritämmekö kehittää nykyisiä toimintamalleja siten, että selviämme vaikeidenkin aikojen yli ilman kohtuutonta palvelujen laadun kärsimistä tai lisävelkaantumista? Vaikeat ajat vaativat vaikeitakin päätöksiä. Tulevalla valtuustokaudella myös kunnan rooli muuttuu, kun SOTE siirtyy maakuntiin. Kunnan resursseista suurin osa käytetään jatkossa sivistys- ja hyvinvointipalveluihin, elinvoiman kehittäminen nousee entistä keskeisemmäksi tehtäväksi.

Ylöjärven tulee toimia siten, että Ylöjärven kaupunki on kuntalaisia ja yrityksiä varten, ei toisinpäin. Me ylöjärveläiset olemme kunta, ja se tulee muistaa kaikessa päätöksenteossa.

Millainen sinä haluaisit Ylöjärven olevan tulevaisuudessa?


Juho Ojares
puheenjohtaja