Kokoomus
Ylöjärvellä

Tervetuloa Kokoomuksen Ylöjärven kunnallisjärjestön sivuille!
Kokoomus on Ylöjärven kaupunginvaltuuston
suurin puolue. Tule tekemään kanssamme parempaa Ylöjärveä.

Meille Ylöjärven kokoomuslaisille on tärkeää

Elinvoima

Kunnan muuttuvan roolin johdosta Ylöjärven resursseista suurin osa käytetään sivistykseen ja elinvoimaan. Kehitämme asukkaiden elinvoimaa ja teemme Ylöjärvestä houkuttelevamman nykyisille ja uusille yrityksille.

Sivistyksen vahvistaminen

Huolehditaan korkeatasoisesta opetuksesta, työrauhasta kouluissa sekä riittävästä tuesta koulupolulla. Lasten lukutaidon ja oppimisen vahvistaminen on tulevaisuudellemme kriittisen tärkeää.

Vastuullinen taloudenhoito

Vastuullinen taloudenhoito on paras turva tulevaisuuteen. Veronkorotuksia vältetään, jotta ylöjärveläisten ostovoima ei heikenny. Panostetaan investointeihin, jotka luovat kasvua ja hyvinvointia kaupunkiin.

Alusta yhteisöille

Ylöjärvi on yhteisöjen alusta, joka osallistaa ja aktivoi kuntalaisia. Tällä isketään kaikkein vaikeimpiin hyvinvoinnin nakertajiin: yksinäisyyteen, passivoitumiseen ja osattomuuteen.

Yritysten toimintaedellytykset

Suomen kaikista yksityisen sektorin työntekijöistä yli 60 prosenttia työskentelee pk-yrityksissä. Ylöjärven elinkeinopolitiikan kohteena pitää olla erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen

Puitteet hyvinvoinnille

Ylöjärvi tarjoaa asukkaidensa hyvinvoinnille loistavat puitteet. Jokaisen tulee kantaa vastuunsa näiden mahdollisuuksien käyttönotosta omassa elinympäristössään.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, jossa viestimme ajankohtaisista asioista:

© Kokoomuksen Ylöjärven Kunnallisjärjestö

Puheenjohtaja Karita Jäppinen
karita.jappinen@ylojarvi.fi
050 599 2995