Skip to main content
x
Karita Jäppinen

Olen 34-vuotias Terveystieteiden maisteri ja sairaanhoitaja (AMK). Työskentelen osastonhoitajana ja kehittämiskoordinaattorina Taysin yhteispäivystyksessä, jossa johdan ja kehitän hoitotyön päivittäisiä prosesseja sekä hoitotyön turvallisuutta ja laatua, toimien esimiehenä lähes kahdellesadalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Olen sinnikäs, analyyttinen ja vien asioita päättävästi eteenpäin. Haluan tarjota oman osaamiseni asuinkuntani päätöksentekoon, eritoten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Perheeseeni kuuluvat aviomies sekä kaksi alle kouluikäistä lasta, ja siten myös lapsiperheiden hyvinvointi on sydäntäni lähellä. Olen perheeni kanssa rakentanut oman kodin Metsäkylään. Haluan olla mukana pitämässä yllä sekä lisäämässä vetovoimaa, joka Ylöjärvellä on hyvänä asuinpaikkana ja lämminhenkisenä yhteisönä.

Kotisivut
Facebook
LinkedIn

Osastonhoitaja
Kehittämiskoordinaattori