Skip to main content
x
Hannele Kyttälä-Koskinen

Olen syntynyt Vammalassa 61 vuotta sitten, siis ”Tyrvään plikkoja”. Tieni on kulkenut Tampereen kautta Ylöjärvelle neljännesvuosisata sitten seurakuntatyön perässä.

Monipuoliseen koulutukseeni sisältyy mm. kehitysvammatyön, sairaanhoitajan, erikoissairaanhoitajan/ terveydenhoitajan, diakonissan, työnohjaajan, logoterapeutin(LTI), syöpätautien, kriisityönkoulutukset. Tällä hetkellä opiskelen pariterapiaa.

Laaja-alaista työkokemusta olen saanut mm. Tays:ssa, syöpäjärjestöissä, seurakunnissa ja viimeiset kymmenen vuotta monipuolista työtä kriisikeskuksessa. Kriisien äärellä olevien lähimmäisten kanssa työskennellessä tärkein työvälineeni ovat olleet kuulevat korvat, joita haluan käyttää ja kuulla kuntalaisten viestin siitä, miten täällä on jatkossakin hyvä elää ja yrittää.

Luottamustehtävissä olen tällä hetkellä mm. kirkkovaltuutettuna, Osuuspankin edustajistossa sekä taloyhtiössämme puheenjohtajana. Innokkaana sukututkijana ajattelen, että ihmisen on hyvä tuntea omat juurensa ja sitä kautta löytää oma polkunsa toimia yhteiseksi hyväksi!

Sydäntä lähellä olevat arvot voi tiivistää vanhaan Kokoomuksen viisauteen: koti, uskonto ja isänmaa.

Kotiin sisältyy meille läheiset ihmiset ja hyvinvointi, siksi haluan tehdä työtä myös terveyden- ja monipuolisen hyvinvoinnin sekä ikäihmisten parhaaksi. Jokaisella ikääntyneellä pitää olla mahdollisuus elää arvokkaasti omaehtoista sekä täysipainoista elämää. Meidän pitää voida luottaa siihen, että hoivaa ja palveluja on tarjolla, silloin kun niihin on tarve. Koti on asia, joka edellyttää myös järkevää kaavoitusta, niin että asuntoja ja työpaikkoja on riittävästi palveluiden läheisyydessä.

Uskonto tarkoittaa minulle kristillistä ihmiskäsitystä, johon nojaten haluan tehdä työtäni. Kristinuskon arvot kiteytyvät vuorisaarnaan sisältyvään tiivistykseen: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Kristilliset arvot ja ihmiskäsitys voivat vaikuttaa taustalla ja näkyä kun päätetään yhteisistä asioista.

Isänmaani on Suomi, jossa on tärkeää voida elää turvallisesti. On erityisen tärkeää, että nuoret jatkossakin haluavat suorittaa asevelvollisuuden ja puolustaa vakaata ja taloudellisesti vastuullisesti hoidettua yhteiskuntaa, sekä sen asukkaista ja ympäristöä.

Vastuullinen sydän on oikealla!

Kriisityöntekijä
Terveydenhoitaja-diakonissa