Skip to main content
x
Sami Rantanen

Hei,
olen Sami Rantanen ja asun perheeni kanssa Ylöjärvellä. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK).
Valmistun 2022 ylemmästä ammattikorkeakoulusta suuntautumisena nuorisotyö ja järjestöjohtaminen.
Olen koko työhistoriani tehnyt töitä lasten-, nuorten ja perheiden parissa. Pidän työskentelystä ihmisten parissa ja koen työn sosiaalialalla yhteiskunnallisesti tärkeäksi, koska perheiden ja lasten hyvinvointi on yksi tulevaisuuden kulmakivistämme.

Työhistoriani aikana olen toiminut mm: kehitysvammaisten kerho-ohjaajana, koulunkäynninohjaajana, lastenhoitajana, vapaa-aikatoimen johtajana vs, yksikön vastaavana ja valmiuspäällikkönä. Olen toiminut työyksiköissä myös luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna sekä työsuojelupäällikkönä.

Harrastuksissani toimin myös ihmisten parissa. Olen toiminut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) 18 vuotta vapaaehtoisena kouluttajana sekä kurssien johtajana.
Reserviläispuolella kuulun mm. Ylöjärven Reservinaliupseerit ry: n hallitukseen jonka puheenjohtaja olen, Ylöjärven Sotaveteraanit ry hallitukseen sekä Pirkanmaan Reserviläispiirin piirihallitukseen. Kiltapuolella olen Pirkanmaan Jääkärikillan hallituksen jäsen samoin kuin Pirkkalan Reserviläisissäkin. Muita harrastuksiani ovat lenkkeily, kuntosali sekä elokuvien katselu.

Minun arvojani ovat isänmaallisuus, perhe, rehellisyys, tasa-arvo ja yhteisöllisyys. Olen avoin ja suorasanainen, enkä pelkää sanoa mielipiteitäni.

Omat painotukseni vaaleissa ovat:

1) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi.

  • Mielenterveyspalveluiden parempi ja nopeampi saavutettavuus on turvattava.
  • Ylöjärvellä on panostettava enemmän nuorisokeskusten toimintaan ja nuorisotyön tavoitettavuuteen.
  • Kouluihin saatava enemmän resursseja, jotta kiusaamista ja muita lieveilmiöitä pystytään ennaltaehkäisemään.

2) Kaavoituksella kaupungista vetovoimaisempi ja asukasystävällisempi.

  • Kevyenliikenteenväylien kehittäminen ja jo olemassaolevien perusparannukset.
  • Joukkoliikenneratkaisujen kehittäminen, myös yksityisautoilun kehittäminen rinnakkain.
  • Uudisrakentamisessa huomioitava eri asumismuotojen mahdollisuudet sekä moninaisuus.

3) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen.

  • Tuetaan paikallisia yhdistyksiä, jotta ne pystyvät tuottamaan kustannustehokkaita palveluita asukkaille.
  • Rakennetaan yhteistä Ylöjärveä ei vain Ylöjärven keskustan aluetta.
  • Turvataan lähiluonto sekä liikuntapaikkojen pysyminen askukkaiden "lähipalveluina".

Tehdään yhdessä parempaa Ylöjärveä.

Yksikön vastaava / työsuojelupäällikkö
Yhteisöpedagogi (AMK)