Skip to main content
x

Ympäristölautakunnan vj.

Keskusvaalilautakunnan 3. vj.

Sivistyslautakunnan pj.

Vapaa-aikalautakunnan vj.

Valtuuston 2. vpj.

Yrityspalvelun hallituksen pj.

Suhteellisten vaalien lautakunnan vj.

Kaupunginhallituksen pj.

Asukaslautakunta

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kaupunginhallitus

Ympäristölautakunta

Tekninen lautakunta

Asukaslautakunnan vj.

Perusturvalautakunnan vj.

Sivistyslautakunnan vj.

Ympäristölautakunta

Poliisipiirin neuvottelukunnan vj.

Kaupunginhallituksen vj.

Vapaa-aikalautakunnan pj.