Skip to main content
x

Ympäristölautakunnan vj.

Keskusvaalilautakunnan 3. vj.

Teknisen lautakunnan vj.

Sivistyslautakunnan pj.

Vapaa-aikalautakunnan vj.

Asukaslautakunnan vj.

Sivistyslautakunnan vj.

Valtuuston 2. vpj.

Yrityspalvelun hallituksen pj.

Suhteellisten vaalien lautakunnan vj.

Kaupunginhallituksen vj.

Sivistyslautakunta

Kaupunginhallitus

Ympäristölautakunnan vj.

Sivistyslautakunnan vj.

Kaupunginhallituksen pj.

Vapaa-aikalautakunnan vj.

Perusturvalautakunta

Asukaslautakunta

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kaupunginhallitus

Ympäristölautakunta

Vapaa-aikalautakunta

Sivistyslautakunta

Lautamies

Tekninen lautakunta

Asukaslautakunnan vj.

Ympäristölautakunnan vj.

Teknisen lautakunnan vj.

Kaupunginhallituksen vj.

Perusturvalautakunnan vpj.

Perusturvalautakunnan vj.

Asukaslautakunta

Asukaslautakunnan pj.

Teknisen lautakunnan vpj.

Suhteellisten vaalien lautakunnan vpj.

Tekninen lautakunta

Vapaa-aikalautakunta

Sivistyslautakunnan vj.

Perusturvalautakunnan vj.

Ympäristölautakunta

Poliisipiirin neuvottelukunnan vj.

Kaupunginhallituksen vj.

Vapaa-aikalautakunnan pj.

Ympäristölautakunta

Asukaslautakunnan vj.

Tarkastuslautakunta

Kiinteistötoimen uskottu mies

Teknisen lautakunnan vj.

Vapaa-aikalautakunnan vj.