Ylöjärveläisten asialla

Kunta ja tekniikka

Rakennuskelpoista tonttimaata on oltava saatavilla riittävästi niin elinkeinoelämälle kuin monenlaiseen asumiseen – kaupunginosien vahvuudet pitää kartoittaa. Kaavoitetaan sellaisia tontteja, joita ihmiset haluavat, sinne missä halutaan. Rakennusvalvonta ei voi olla kesällä kiinni.

Julkisten rakennusten käyttöastetta on parannettava. Tähän pääsemme huomioimalla niiden monipuolisen käytön jo suunnitteluvaiheessa. Me emme tarvitse jokaiselle toiminnolle omaa rakennusta, vaan esimerkiksi Siltatien koulussa pitää huomioida se, että siellä voidaan järjestää myös esimerkiksi kulttuuritilaisuuksia. Näin veronmaksajien rahaa säästyy, ja tilat ovat tehokkaassa käytössä.

Sivistys

Osaamisen rapautuminen ja lukutaidon heikentyminen on pysäytettävä. Perusopetus ja varhaiskasvatus ovat hyvinvointivaltion ydintehtäviä ja kunnan lakisääteisiä palveluita. Pärjäämme niissä seudullisesti vertaillen hyvin. Tarvitsemme myös uusia toimintatapoja kustannusten nousun hillitsemiseksi. Ylöjärven koulurakennukset ovat terveellisiä ja turvallisia, pidetään siitä huolta myös jatkossa.

Kestävyys

Talouden sopeutuskeino numero yksi ei saa olla ylöjärveläisten kukkarolla käyminen. Me vastustamme kunnallisveron korotusta.

Kuntayhtiöiden ei pidä häiritä markkinoita tarpeettomasti, reilusta kilpailusta on huolehdittava. Palveluiden kustannuksista on tehtävä läpinäkyviä, jotta tiedämme aidosti, miten palvelut kannattaa järjestää. Kuntien hankintaosaamista on vahvistettava.

Ylöjärven tulee olla mahdollistava kumppani kolmannen sektorin toimijoille, kuten seuroille, jotta meidän ei tarvitse tuottaa kaikkia palveluita itse. Seurat tekevät arvokasta työtä. Tiiviissä yhteistyössä pysymme myös aallon harjalla, ja tiedämme mille lajeille on kysyntää.

Liikenne

Haluamme pitää työmatkaliikenteen sujuvana riippumatta siitä, tapahtuuko se jalkaisin, pyörällä, autolla tai julkisilla. Kaikkia liikennemuotoja on kohdeltava tasapuolisesti. Joukkoliikennettä on kehitettävä, sillä ihmiset valitsevat joukkoliikenteen vain, jos se on helppoa, nopeaa ja edullista. Liityntäpysäköinnit ovat helppouden ja sujuvuuden kannalta olennaisen tärkeässä asemassa. Ylöjärvi on kuitenkin laaja kunta, joten meillä on tarvetta myös yksityisautoille. Yksityisauto on välttämättömyys, ei luksustuote. Sujuva arki ja lasten harrastukset vaativat sujuvan liikkumisen myös yksityisautolla. Vapaa-ajan palveluita täytyy viedä eteenpäin mahdollistamalla kunnan tilojen monikäyttöisyys, parantamalla julkisten rakennusten käyttöastetta ja toimimalla kumppanina kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Seurat tekevät arvokasta työtä.

Terveydenhuolto

Ylöjärveläisten sosiaali- ja terveyspalveluista päätetään hyvinvointialueella, jossa myös toimimme päättäjinä. Jotta palvelut turvataan, tarvitsemme niin julkista, yksityistä kuin kolmatta sektoria. Vain yhteistyöllä resurssimme riittävät, voimme löytää uusia toimintatapoja, ja turvata palveluiden laatu tuhlaamatta verovaroja. Eri tuottajat täytyy asettaa tasa-arvoiseen asemaan. Palveluseteleiden käyttöä on lisättävä, sillä hoidon ostaminen niillä tulee huomattavasti Taysia halvemmaksi. Ihmisille, jotka asuvat palvelutaloissa tai hoivakodeissa, on laadittava hoitosuunnitelmat, jotta turha ambulanssiralli Taysiin loppuu. Tämä on ennen kaikkea inhimillisempää, ja tuo myös mittavia säästöjä, koska hoito on lähellä oman kunnan terveyskeskuksessa.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, jossa viestimme ajankohtaisista asioista:

© Kokoomuksen Ylöjärven Kunnallisjärjestö

Puheenjohtaja Karita Jäppinen
karita.jappinen@ylojarvi.fi
050 599 2995